Cyclops the first X-Man

www.youtube.com/watch

https://youtu.be/GkaEjgki1J8